Aseet

Etusivulle

Lähde: Oy Hjorth Ab / Ampuma-urheilu

PERUSOHJEET TURVALLISEEN ASEIDEN KÄSITTELYYN

1. Opettele käyttämäsi aseen käsittelyohjeet ja tekniset ominaisuudet. Eri aseiden käsittelytavat vaihtelevat. Oikeilla varotoimenpiteillä ja menettelytavoilla opit lataamisen ja patruunoiden poiston. Kukaan ei saa käsitellä asetta ennen kuin on perusteellisesti tutustunut juuri siihen asetyyppiin, jota käsittelee.

2. Pidä piippu aina suunnattuna turvalliseen suuntaan. Varmistu luodin tai haulin pysähtymisestä maalin taakse, jopa kuiva-harjoitelussa. Luoti tai hauli voi olla vaarallinen vielä usean kilometrin etäisyydellä. Huolehdi ettei aseen piippu osoita mitään ruumiinosaasi tai toista henkilöä. Tämä on erityisen tärkeää, kun lataat tai poistat patruunoita aseestasi. Vahingonlaukauksen sattuessa vahinkoa ei tapahdu piipun osoittaessa turvalliseen suuntaan. Turvallisessa suunnassa on huomioitava, että luoti tai hauli voi kimmota. Tiedä tarkalleen minne aseesi piippu osoittaa, kun käsittelet sitä ja varmistu siitä, että ase on hallinnassasi vaikka kaatuisit.

3. Käsittele aina asettasi kuin se olisi ladattu. Ota tavaksi tarkastaa, että ase on tyhjä kun otat sen käteesi. Ase saa olla ladattu vain, kun olet metsästämässä tai ampumaradalla valmiina ampumaan.

4. Kiinnitä huomiota aseiden ja patruunoiden turvalliseen säilytykseen. Aseiden ja patruunoiden tulee olla lukittuina asetelineessä tai kaapissa. Säilytä asettasi vieraiden ja lasten ulottumattomissa. Aseenomistajan vastuulla on varmistaa, että lapset ja henkilöt, joilla ei ole riittävää tuntemusta aseista, eivät pääse käsiksi aseisiin tai patruunoihin.

5. Varmista ennen ampumista, että piipussa ei ole esteitä. Pienikin määrä kuraa, hiekkaa, lunta, aserasvaa tms. piipussa voi saada aikaan pullistuman tai halkeaman ammuttaessa ja saattaa aiheuttaa vahinkoa ampujalle tai lähellä olevalle henkilölle. Varmista, että käytät juuri tähän aseeseen tarkoitettuja patruunoita ladatessasi asettasi. Mikäli ääni tai rekyyli ei tunnu oikealta, keskeytä ampuminen heti ja tarkasta, ettei piipussa ole esteitä.

6. Varmistu kohteestasi ennen kuin ammut. Tiedä tarkalleen mihin luotisi tai haulisi tulee osumaan. Metsästäessäsi älä ammu pelkästään liikettä tai ääntä kohden. Harkitse rauhallisesti ollaksesi täysin varma kohteestasi ennen kuin painat liipaisinta.

7. Käytä ampujanlaseja ja kuulosuojaimia ampuessasi. Kaikkien ampujien tulee ampuessa käyttää suojaavia ampujanlaseja ja jonkinlaisia kuulosuojaimia, melu- ja näkövammojen ehkäisemiseksi.

8. Älä koskaan kiipeä aidan yli tai nouse ve neeseen ladatun aseen kanssa. Laske ase maahan ennen kiipeämistä ja poista patruuna ennen kuin nouset veneeseen, hyppäät ojan tai muun esteen yli. Aina ollessasi epävarmassa tilanteessa poista patruunat aseesta.

9. Älä ammu kovaan pintaan tai veteen. Monista pinnoista, kuten kivestä, kalliosta tai veden pinnasta luoti tai hauli kimpoaa ennalta arvaamattomiin suuntiin huomattavalla nopeudella.

10. Älä koskaan kuljeta ladattua asetta. Aseista tulee aina poistaa patruunat ennen kulkuneuvoon laittamista. Käytä sopivaa aselaukkua tai asepussia lataamattoman aseen kuljettamiseen.

11. Alkoholi ja aseet eivät sovi yhteen. Kaikenlainen aseiden käsittely alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena osoittaa välinpitämättömyyttä muiden turvallisuudesta.